Nieuws

17 maart 2016

Samenwerkingsverband stopt met ECO aan de Slochterwaard

Vanaf augustus 2016 kunnen leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, die voorheen voor het OPDC in aanmerking kwamen, terecht bij reguliere vmbo-scholen.

Alkmaar, 17 maart 2016 - Het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland heeft gisteren besloten om het passend onderwijs in deze regio anders in te richten. Aan het eind van dit schooljaar wordt het Expertisecentrum Onderwijs (ECO) gevestigd aan de Slochterwaard gesloten. De belangrijkste reden is dat er steeds minder leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte aangemeld worden bij een bovenschoolse voorziening zoals het OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch Centrum).

Scholen hebben de plicht om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. In de regio Noord-Kennemerland hebben negen schoolbesturen zich verenigd in het samenwerkingsverband om te zorgen dat iedere leerling een diploma naar vermogen kan halen of een passende plek krijgt op de arbeidsmarkt. Vanaf het schooljaar 2014-2015 werd passend onderwijs aangeboden door het ECO. Hier konden leerlingen terecht in het OPDC of in één van de TOM-groepen (Trajecten Op Maat).

Vanaf augustus 2016 wordt in deze specifieke ondersteuningsbehoefte van leerlingen voorzien door de reguliere vmbo-scholen van het samenwerkingsverband. Leerlingen krijgen hier ondersteuning van gekwalificeerde docenten. Personeel dat hiervoor werkzaam was op het ECO wordt zoveel mogelijk begeleid naar een passende plek. Het samenwerkingsverband verwacht dat er hierdoor geen gedwongen ontslagen zijn.

Voor de leerlingen die dit schooljaar onderwijs krijgen bij het ECO heeft dit geen gevolgen. Zij maken het schooljaar gewoon af. In mei van dit jaar wordt zoals gebruikelijk begonnen met de warme overdacht van alle leerlingen naar het reguliere onderwijs. Dit betekent dat de mentor en de zorgcoördinator van het OPDC in gesprek gaan met de nieuwe school. Op die manier weet de nieuwe school precies wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de leerling.

Vriendelijke groet,
Annemarie de Jong
Schoolmaatschappelijk medewerker/ Coördinator TOM
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Drechterwaard 16
1824 EX Alkmaar
072-5645694